SUVs

Kia Sorento
Kia Sorento
27 Sep, 2019

LKR 7,600,000

From: Gampaha Year: 2013 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 122,414 LKR 2,280,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
22 Sep, 2019

LKR 6,250,000

From: Kegalle Year: 2012 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 100,670 LKR 1,875,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
14 Sep, 2019

LKR 7,500,000

From: Gampaha Year: 2013 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 120,804 LKR 2,250,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
06 Sep, 2019

LKR 5,575,000

From: Gampaha Year: 2011 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 89,797 LKR 1,672,500 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
05 Sep, 2019

LKR 6,200,000

From: Colombo Year: 2011 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 99,864 LKR 1,860,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
05 Sep, 2019

LKR 6,550,000

From: Kandy Year: 2012 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 105,502 LKR 1,965,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
09 Aug, 2019

LKR 6,250,000

From: Batticaloa Year: 2012 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 100,670 LKR 1,875,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
05 Aug, 2019

LKR 2,975,000

From: Colombo Year: 2003 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 47,919 LKR 892,500 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
02 Aug, 2019

LKR 6,000,000

From: Colombo Year: 2012 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 96,643 LKR 1,800,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
29 Jul, 2019

LKR 2,750,000

From: Colombo Year: 2004 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 44,295 LKR 825,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
28 Jul, 2019

LKR 3,500,000

From: Colombo Year: 2007 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 56,375 LKR 1,050,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
27 Jul, 2019

LKR 5,700,000

From: Colombo Year: 2011 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 91,811 LKR 1,710,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
24 Jul, 2019

LKR 6,600,000

From: Puttalam Year: 2012 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 106,307 LKR 1,980,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
04 Jul, 2019

LKR 2,500,000

From: Kurunegala Year: 2003 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 40,268 LKR 750,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
04 Jul, 2019

LKR 5,750,000

From: Colombo Year: 2012 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 92,616 LKR 1,725,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
03 Jul, 2019

LKR 6,250,000

From: Colombo Year: 2012 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 100,670 LKR 1,875,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
01 Jul, 2019

LKR 5,900,000

From: Gampaha Year: 2011 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 95,032 LKR 1,770,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
29 Jun, 2019

LKR 4,700,000

From: Colombo Year: 2011 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 85,368 LKR 1,590,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
14 Jun, 2019

LKR 5,690,000

From: Colombo Year: 2011 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 91,650 LKR 1,707,000 Lease your vehicle
Kia Sorento
Kia Sorento
13 Jun, 2019

LKR 5,750,000

From: Colombo Year: 2012 Contact: 07x-xxxxxxx
LKR 92,616 LKR 1,725,000 Lease your vehicle