Hero Bike

LKR 12,500

: 15 Mar, 2019
: Kandy, Peradeniya
: A331503080618219
: 2012
: Used
: Manual
: Hero
: Bike
: Petrol
: 48 CC
: 3500 km

Description:

Engine hodai

Similar Ads

Yamaha Bike

LKR 390,000

Down Payment : LKR

Demak Bike

LKR 38,000

Down Payment : LKR

Hero Bike

LKR 80,000

Down Payment : LKR

Honda Bike

LKR 28,000

Down Payment : LKR

Honda Bike

LKR 155,000

Down Payment : LKR

Demak Bike

LKR 90,000

Down Payment : LKR

Suggested Vehicles

Honda Dio
13 Mar, 2019

LKR 210,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

Bajaj Boxer
13 Mar, 2019

LKR 33,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

Bajaj Platina 100
11 Mar, 2019

LKR 130,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

Honda CD110
13 Mar, 2019

LKR 140,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

Ranomoto GN125H
12 Mar, 2019

LKR 100,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

TVS Apache 150
11 Mar, 2019

LKR 180,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

Honda CRF 250M
10 Mar, 2019

LKR 975,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0