Honda Civic

LKR 750,000

LKR 20,704 LKR 225,000
Lease Your Vehicle
: 31 May, 2019
: Ratnapura, Eheliyagoda
: A243105194389919
: 1985
: Used
: Manual
: Honda
: Civic
: Sports
: Petrol
: 1500 CC
: 150000 km

Similar Ads

Honda Civic FD1

LKR 3,390,000

Down Payment : LKR 1,017,000

Best Lease Rental : LKR 54,603

Honda Civic ES8

LKR 2,775,000

Down Payment : LKR 832,500

Best Lease Rental : LKR 44,697

Honda Civic ES8

LKR 2,375,000

Down Payment : LKR 712,500

Best Lease Rental : LKR 38,254

Honda Civic

LKR 690,000

Down Payment : LKR 207,000

Best Lease Rental : LKR 19,048

Honda Civic EK3

LKR 2,150,000

Down Payment : LKR 645,000

Best Lease Rental : LKR 34,630

Honda Civic EX

LKR 5,590,000

Down Payment : LKR 2,795,000

Best Lease Rental : LKR 61,091

Suggested Vehicles

Nissan Cefiro
29 May, 2019

LKR 1,300,000

Down Payment : LKR 390,000

Best Lease Rental : LKR 20,939

Peugeot 406
26 May, 2019

LKR 1,285,000

Down Payment : LKR 355,500

Best Lease Rental : LKR 19,087

Mitsubishi Lancer
26 May, 2019

LKR 750,000

Down Payment : LKR 225,000

Best Lease Rental : LKR 20,704

Nissan AD Wagon
30 May, 2019

LKR 1,350,000

Down Payment : LKR 405,000

Best Lease Rental : LKR 21,745

Suzuki Alto LXI
27 May, 2019

LKR 1,320,000

Down Payment : LKR 396,000

Best Lease Rental : LKR 21,261

Toyota Tercel
26 May, 2019

LKR 1,365,000

Down Payment : LKR 409,500

Best Lease Rental : LKR 21,986

Maruti 800
25 May, 2019

LKR 1,275,000

Down Payment : LKR 382,500

Best Lease Rental : LKR 20,537