Bajaj Platina 100

LKR 52,000

: 07 Jul, 2019
: Kandy, Kandy
: A120707100938319
: 2007
: Used
: Manual
: Bajaj
: Platina-100
: Petrol
: 100 CC
: 1000 km

Similar Ads

Bajaj Platina 100

LKR 93,000

Down Payment : LKR

Bajaj Platina 100

LKR 85,000

Down Payment : LKR

Bajaj Platina 100

LKR 85,000

Down Payment : LKR

Bajaj Platina 100

LKR 55,000

Down Payment : LKR

Bajaj Platina 100

LKR 110,000

Down Payment : LKR

Bajaj Platina 100

LKR 49,000

Down Payment : LKR

Suggested Vehicles

Bajaj Pulsar
05 Jul, 2019

LKR 240,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

TVS Apachi RTR 180
01 Jul, 2019

LKR 215,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

Yamaha Fzs Version 2
01 Jul, 2019

LKR 175,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

Yamaha FZ Version 2
30 Jun, 2019

LKR 280,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

TVS Streak
01 Jul, 2019

LKR 98,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

Yamaha FZ-S-Ver-2.0
01 Jul, 2019

LKR 220,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0

Bajaj Pulser 150
02 Jul, 2019

LKR 220,000

Down Payment : LKR

Best Lease Rental : LKR 0